الماس تراشکاری لامینا


دنیای ابزار بزرگترین توزیع کننده الماس تراشکاری لامینا

الماس تراشکاری لامینایکی از محصولاتی که در کشور سوئیس ساخته می شود را می توان الماس  تراشکاری لامینا Lamina نام برد.از سال2001 بود که این شرکت تولید کردن ابزارهای تراشکاری خود را شروع کرد.تولیدات اینسرت و الماس تراشکاری محصولاتی بود که این شرکت در ابتدای کار به آن پرداخت. تعدادی از ابزارآلات تراشکاری لامینا:الماس لامینا، هلدر داخل تراش لامینا، هلدر بیرون تراش لامینا، هلدر برش لامینا، یودریل لامینا و هلدر شیار زنی لامینا می باشد.لامینا مبنای تولیدی خود را بنا بر تولید ابزار مرغوب گذاشته است.این امر دلیل بر این موضوع دارد که بیشتر صنعتگران و مصرف کنندگان این کالا را می شناسند به طوری که تعداد زیادی از مصرف کنندگان و صنعتگران الماس لامینا را از دنیای ابزار می شناسنددنیای ابزار بزرگترین توزیع کننده الماس تراشکاری لامینا  می باشد.